Портретни сесии

Пакет 1

 • Интериорна или екстериорна фотосесия на избрана от вас локация
 • Времетраене до един час
 • Получавате 20 обработени кадъра във висока резолюция за печат и във вариант за лесно споделяне в социални мрежи – Facebook, Instagram
 • Всички кадри преминават обработка и цветови корекции
 • 120лв

Пакет 2

 • Интериорна или екстериорна фотосесия на избрана от вас локация
 • Времетраене до един час
 • Получавате между 40 и 60 обработени кадъра във висока резолюция за печат и във вариант за лесно споделяне в социални мрежи – Facebook, Instagram
 • Всички кадри преминават обработка и цветови корекции
 • 180лв

Пакет 3

 • Интериорна или екстериорна фотосесия на избрана от вас локация
 • Времетраене до два часа
 • Получавате между 80 и 100 обработени кадъра във висока резолюция за печат и във вариант за лесно споделяне в социални мрежи – Facebook, Instagram
 • Всички кадри преминават обработка и цветови корекции
 • 270лв
Свържете се с нас